Dossier A9

Voor het actuele nieuws over verdieping en verbreding A9 bezoek de nieuwe bezoekerssite van Rijkswaterstaat

Of lees de laatste nieuwsbrief van Rijkswaterstaat

Onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging A9 Amstelveen

Onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging A9 AmstelveenFoto: AMSTELVEENZ Dossier A9 | 12 januari 2017

AMSTELVEEN – Rijkswaterstaat gaat tussen half januari en eind februari 2017 diverse boringen uitvoeren in de bermen en het asfalt van het Amstelveense deel van Rijksweg A9, om te zien of er verontreinigde stoffen of archeologische resten in de grond zitten.

De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de toekomstige verbreding van de A9. In en langs de bermen van de A9 worden in de genoemde periode handmatig boringen gedaan. Ook worden machinale boringen door het asfalt gedaan tussen het Oude Dorp en het Stadshart. Deze boringen gebeuren met behulp van twee boorwagens en vinden ’s nachts plaats.

Overlast
Tijdens de boorwerkzaamheden worden op de A9 wisselend linker of rechter rijstroken afgesloten. Waar nodig worden rijdende afzettingen ingezet om het verkeer te waarschuwen. De boorwagens veroorzaken enige geluidsoverlast. Voor het verkeer wordt weinig tot geen hinder verwacht.

A9 Amstelveen
Rijkswaterstaat verbreedt over enkele jaren de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar 4 rijstroken per rijrichting en gedeeltelijk een wisselstrook. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De extra rijstroken moeten ervoor zorgen dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. In Amstelveen wordt de A9 over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd, met twee overkappingen: een ter hoogte van het Oude Dorp en een ter hoogte van het Stadshart. ‘Op andere plaatsen langs de weg bouwen we in totaal 12 kilometer aan geluidsschermen. Het werk aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht start naar verwachting in 2019 en is klaar tussen 2024 en 2026.’

Bron: Amstelveenz

‘Tijdens bouw A9 even door zure appel heen bijten’

'Tijdens bouw A9 even door zure appel heen bijten'Foto: Wethouder Herbert Raat.Dossier A9 | 16 september 2016

AMSTELVEEN – Wethouder Herbert Raat (A9, VVD) beantwoordt met regelmaat een aantal vragen over de verbredingsplannen rond het Amstelveense deel van Rijksweg A9. Deze keer in relatie tot Stadshart Amstelveen.

  1. Is er al duidelijk wat de verbreding van de A9 inhoudt voor het Stadshart?

‘Als de verbreding van de A9 klaar is, is dat beter voor de bereikbaarheid van het Stadshart. Overigens niet alleen voor autoverkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers. Zo zal het tunneltje onder de A9, vlakbij het oude KPMG gebouw, verdwijnen. Hier komt een 17 meter brede verbinding over de A9 heen voor fietsers en voetgangers die rechtstreeks in het Stadshart uitkomt. Tijdens de werkzaamheden (2019-2024) is er overlast. Tijdens de bouw worden er in verschillende fases gewerkt, waarbij onder andere sprake is van het tijdelijk afsluiten van bepaalde op en afritten. We zijn nu al bezig met de voorbereidingen om de overlast te minimaliseren. Zoals het aanpassen van kruispunten en het aanleggen van een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Kortom het eindplaatje is goed, maar we moeten tijdens de bouw even door de zure appel heen bijten.’

  1. Aansluitend, vindt u dat er sprake is van stilstand in het winkelgebied Stadshart Amstelveen?

‘Met het faillissement van de V&D is een enorm gat geslagen in het Stadshart. Het V&D pand had al eerder een opknapbeurt nodig en nu zal het zeker moeten. De eigenaar van het pand is de firma ASR en zij zijn in onderhandeling met het warenhuis Hudson’s Bay om zich in Amstelveen te vestigen. Ik heb gesproken met Richard Baker, de directeur van Hudson’s Bay. Hij is heel positief over onze gemeente. Ik hoop dat zij er met ASR snel uit zullen komen. Wij doen er in ieder geval alles aan om dit mogelijk te maken.’

  1. En is uitbreiding ten koste van woningen in de Schildersbuurt nu wel of geen optie?

‘Daar ben ik altijd heel helder over geweest: Het onteigenen van woningen in de Schildersbuurt is voor dit college niet aan de orde. Er is ruimte genoeg op andere plekken voor uitbreiding. De kracht van ons Stadshart is juist de functiemenging. Niet alleen winkels, maar ook woningen en cultuur.’

Bron: Amstelveenz

Sloop woningen in Oude Dorp voor verbreding A9

Sloop woningen in Oude Dorp voor verbreding A9Foto: AMSTELVEENZ

Dossier A9 | 27 augustus 2016

AMSTELVEEN – Een rijtje huurwoningen aan de Middeldorpstraat in het Oude Dorp van Amstelveen gaat al vanaf 1 september 2016 tegen de vlakte in verband met de toekomstige verbreding van Rijksweg A9.

Het betreft acht huurwoningen  die reeds in 2009 en 2010 door Rijkswaterstaat werden aangekocht en dicht tegen de A9 aan liggen, aan de zijde waar het Kazernepad (fietspad, museumtramlijn) de snelweg overbrugt.

Van grasveld tot bouwterrein
Het terrein waar de woningen staan, zal tot de start van de werkzaamheden aan de A9 in 2019 dienstdoen als grasveld, waarna het vanaf 2019 als A9-bouwterrein in gebruik wordt genomen.

Verpaupering
De woningen aan de Middeldorpstraat (nr 22-36) worden nu al gesloopt omdat Rijkswaterstaat en de gemeente de woningen niet willen laten verpauperen. Wettelijk kon de vergunning om de woningen tijdelijk te verhuren, zoals de afgelopen 7 jaar het geval was, niet meer worden verlengd en om leegstand, verpaupering, criminaliteit en onveiligheid te voorkomen gaan de woningen dus plat.

Sloop in 3 weken
De sloop van het rijtje woningen start op 1 september 2016 en duurt ongeveer drie weken. Het terrein wordt vervolgens geëgaliseerd, voorzien van een nieuwe bovenlaag en  ingezaaid met gras. Tijdens de sloop wordt door Rijkswaterstaat zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden. Omwonenden zijn per brief door de gemeente geïnformeerd.

Bron: Amstelveenz

Dossier A9 | 16 maart 2016

AMSTELVEEN – Een nieuwe fietsbrug die in de toekomst Amstelveen Noord en Zuid met elkaar gaat verbinden wordt een van de eyecatchers van het
A9-project. De brug wordt gerealiseerd tussen het Keizer Karelplein en het Stadshart (busstation).

Fietsbrug-Traverse-825x510 A9

De nieuwe brug, die alleen geschikt zal zijn voor langzaam verkeer en boven een overkapping van 249 meter breed zal verrijzen, krijgt een maximaal hellingspercentage van 4 procent. Rijkswaterstaat heeft het gebied/cq de fietsbrug de werktitel ‘Traverse’ (ofwel oversteek) genoemd, maar die naam is nog niet definitief. In het gebied van de overkapping komt naast een wegennet ook ruimte voor kunst en vaste lage beplanting.

Fietsbrug-Traverse-2-768x268 A9

Bovenlandpad
Iets verderop, tussen het voormalige KPMG-gebouw en het Buitenplein
(V&D-gebouw), waar nu een fietstunnel onder de A9 doorgaat, komt straks ook een brug voor langzaam verkeer van circa 20 meter breed, getiteld Bovenlandpad. Tussen het Oude Dorp en de Amsterdamseweg komt, net als bij het Stadshart (Traverse), een overkapping van 249 meter breed.

Bovenlandpad-768x280 A9

Bron: Amstelveenz

Ophef rond protestflyer A9

protestflyer A9

Foto: De voorkant van de protestflyer