Brieven aan de Burgemeester en Wethouders

Amstelveen 22-9-2015

Geachte Mevrouw de Burgemeester, beste Mirjam van ,t Veld

Met de vraag in de uitnodiging van Uw bezoek aan het Oude Dorp of er nog aandachtspunten zijn hierbij mijn verzoek aan U. De afgelopen jaren is er veel verandert in het Oude Dorp en we zijn er niet slechter van geworden, de lege panden zijn weer verhuurd en er is weer volop activiteit voor en door ondernemers. Voor de bewoners zijn daarentegen openbare ruimtes, die dienst deden als club en buurthuizen verloren gegaan door privatisering van grond of gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn de Vuurbaak aan de Kastanjelaan, de Dorpskerk en de Bajes. Deze voor de bewoners van het Oude Dorp verloren buurthuis panden hebben mooie en functionele commerciele bestemmingen gekregen. Tijdens de voorlichtings/inspraakavond georganiseerd door Rijks Water Staat betreffende de verbreding en overkapping van de A9 in het Raadhuis is er o.a. gesproken over wat de bewoners van het Oude Dorp met de toekomstige bestemming van de Anna Kerk zouden willen. Bij het kadaster heb ik gevraagd wie de huidige eigenaar is van de Anna Kerk dat bleek inmiddels RWS te zijn. Mijn idee betreffende de toekomst van de Anna Kerk heb ik vervolgens besproken met Caron Honold de wijkcoach van AanZamstelveen en deze heeft inmiddels 2x hierover een e-mail verstuurd maar hier tot op heden geen antwoord op gekregen. Hieronder een kopie van de mail verstuurd aan RWS 10-6-2015 Onderstaande vraag heb ik gesteld aan de rijksgebouwendienst: Namens twee bewonersinitiatiefgroepen in Amstelveen: is de Annakerk te huur of in gebruik te nemen ten behoeve van activiteiten in de wijken ’t oude Dorp en Patrimonium? Ik ben wijkcoach en ondersteun bewonersinitiatieven. De bewoners willen graag af en toe gebruik kunnen maken van deze perfect gesitueerde locatie. De vraag heeft het volgende referentienummer:Ref. nr.T892859 Mijn verzoek aan U is kunt U de bewoners van het Oude Dorp en Patrimonium hierbij ondersteunen de Anna Kerk een bestemming te geven als buurthuis voor deze bovengenoemde wijken en te bemiddelen met RWS Bij voorbaat mijn dank ook namens de bewoners,

Mvg Gerard de Jong
www.bigoudedorp.nl
info@bigoudedorp.nl

 

 

Amstelveen 13-11-2015

Aan Burgemeester en Wethouders Gemeente Amstelveen

Onderwerp:
Toekomstidee omgeving Middeldorpstraat en aangrenzende Rijksweg A9.

Betreffende veranderingen in het Oude Dorp tbv verbreding en overkapping
van de A9 en de daarbij behorende herstructurering in het gebied hier
rondomheen.
Hierbij het volgende idee aangaande de toekomst van de Middeldorpstraat
en de aangrenzende omgeving en Rijksweg A9.
De woningen aan de Middeldorpstraat liggend en grenzend aan de zuidzijde
van de A9 die reeds eerder zijn aangekocht door Rijks Water Staat, worden
gesloopt tbv een dienstweg gedurende de bouwwerkzaamheden aan de A9.
In het verleden bevolkten vele kunstenaars het Oude Dorp, door
herontwikkelingen en natuurlijk verloop zijn deze grotendeels verdwenen.
Aangezien de Gemeente Amstelveen al lange tijd worstelt met het vraagstuk
waar de huidige kunstenaars onderdak te bieden, lijkt dit mij een uitgesproken
kans voor zowel kunstenaars als voor de Gemeente Amstelveen en het
Oude Dorp hier een passende oplossing voor te hebben gevonden.
Op de plekken waar nu nog woningen staan zou men voor kunstenaars en
creatieve innovatieve ondernemers, duurzame energie neutrale woonwerk/
atelierpanden kunnen bouwen in een bij het Oude Dorp karataristieke
passende bouwstijl van bv oude pakhuizen met beneden werk/atelierruimte
en boven wonen.
Deze duurzame woonwerkruimtes zou men tegen de 3 meter hoge betonnen
tunnelwand van de A9 die daar komt aan kunnen bouwen en dan aan de
achterkant op het dak van de overkapping een openbare expositieruimte en
of beeldentuin en tevens parkeerplekken en fietspaden aan kunnen leggen
op innovatieve asfalt ontwikkeld door Ooms Civiel in samenwerking met
TNO en Imtech “”SolarRoad en Energie uit asfalt””.
De 2 verschillende producten “SolarRoad” levert stroom uit asfalt en het product
“Energie uit asfalt” levert warmte en koude uit asfalt.
Deze innovatieve producten van Ooms Civiel zouden de toekomst van het
gebied  energie neutraal en energie producerend voor de gebouwen
in de omgeving kunnen betoveren en inlijden naar een nieuw tijdperk in een
historisch gebied wat eens de kern van een bruisend Nieuwer Amstel was
en is uitgegroeid naar een Stad, dat vol trots nu sinds 50 jaar de naam
groen Amstelveen draagt.

Hopende U hiermee een bruikbaar idee voor de toekomst van het Oude Dorp te
hebben gedaan verblijf ik

Met vriendelijke groet,
Gerard de Jong
www.bigoudedorp.nl
info@bigoudedorp.nl