Over ons

Een bewoners initiatief groep afgekort BIG, heeft als doel de sociale cohesie in de wijk te verbeteren.

Dit door het gezamenlijk ondernemen door bewoners en gebruikers van het Oude Dorp en door middel van activiteiten die van allerlei aard kunnen zijn.( zie ideenbus)
In samenwerking met de wijkcoach van aanZ-amstelveen die U daarin graag wil bijstaan.
Elke buurt of wijk heeft zijn eigen wijkcoach.
De wijkcoach is Uw aanspreekpunt in de wijk als het gaat om:

* Wat is er te doen in de wijk
* Waar kan ik terecht met mijn vragen
* Ik maak me zorgen over de buurt/een buur
* Ik heb een goed idee
* Ik wil iets doen in de wijk

De wijkcoach stimuleert initiatieven om het woon- en leefplezier te verhogen en denkt mee bij het aanpakken van vragen hierin.

De wijkcoach heeft een netwerk in de wijk en houdt bij wat U bindt en boeit op wijkniveau.

De wijkcoach helpt Uw idee vorm te geven door mee te denken en U te verbinden met de juiste buur of organisatie.

De wijkcoach maakt graag een afspraak met U !

De wijkcoach voor het Oude Dorp en Keizer Karelpark is Mevrouw Caron Honold en deze kunt U bereiken via tel: 06-23 53 73 89 of e-mail c.honold@aanz-amstelveen.nl