Onderhoud Amstelveens heemplantsoen: een vak apart

De gemeente Amstelveen startte 9 januari met een interne opleiding voor groenmedewerkers voor het onderhoud en beheer van heemplantsoen. Acht ervaren medewerkers gaan 16 collega’s opleiden in specifieke heemplantsoen werkzaamheden.

Heemplantsoen is een variatie op bosplantsoen dat bestaat uit minimaal drie lagen groen. Een onderlaag van kruiden, dan struiken en vervolgens bomen. Wethouder Peter Bot (BBA, groenbeheer) nam persoonlijk poolshoogte in het park De Ruyschlaan.

“Vakmanschap en vakkennis staan hoog in het vaandel”, volgens wethouder Peter Bot. “Nu starten we dus met een eigen opleiding om die vakkennis over te dragen en op peil te houden. Een aantal deskundigen loopt tegen de pensioengerechtigde leeftijd en we willen de kennis wel behouden en jongere collega’s enthousiast maken. Een heel goed initiatief. Onze groenmedewerkers zijn de schatbewaarders van ons groene imago. Heemparken genieten nationale en internationale bekendheid en het Jac. P. Thijssepark en De Braak hebben zelfs de status van rijksmonument gekregen. Heemplantsoen is echter minder bekend en ook een Amstelveense uitvinding. Naast de heemparken is de toepassing van wilde planten overal in de stad aan te treffen. Denk aan daslook, fluitenkruid, boshyacint en zevenblad.”

Heemplantsoenen, (heem)parken, bloemrijke bermen, natuurvriendelijke oevers en waterlopen verbinden de wijken en het buitengebied en maken dat Amstelveen een aantrekkelijk leefklimaat heeft voor mens, dier en plant. Als een van de weinige gemeenten heeft Amstelveen een eigen heemkwekerij, worden zaden gewonnen en uitgezaaid in de stad. Kijk voor meer info op Parken in Amstelveen

Een trotse wethouder Peter Bot nam poolshoogte tijdens de eerste opleidingsdag (2e v.l.)
Een trotse wethouder Peter Bot nam poolshoogte tijdens de eerste opleidingsdag (2e v.l.)
Bron: Gemeente Amstelveen