Ophef rond protestflyer A9

AMSTELVEEN – Wethouder Herbert Raat (VVD), verantwoordelijk voor het
A9-project, vindt dat een gedrukte protestflyer die in Amstelveen circuleert onjuiste informatie bevat. In de flyer ‘Amstelveen onbewoonbaar verklaard’ wordt opgeroepen om voor 28 april bezwaar te maken tegen de huidige verbredingsplannen van de A9. 

De actie is een particulier initiatief en toont onder andere een afbeelding van een persoon met een gasmasker met de begeleidende tekst: ‘Als u geen bezwaar maakt, ziet u er straks zo uit.’ Raat voelde zich genoodzaakt om beweringen die in de flyer worden gedaan te weerleggen in een officiële brief aan de gemeenteraad.

Onjuist
In de flyer wordt onder andere geclaimd dat, indien de huidige verbredingsplannen doorgaan, Amstelveen onleefbaar wordt door vervuiling en geluid en dat de verbreding een bedreiging is voor kinderen. Ook wordt een kortere levensverwachting van een jaar aangevoerd en wordt gesproken van een visieloos ontwerp. Volgens Raat gaat het aantoonbaar om onjuiste informatie en is het tegendeel waar. ‘Amstelveners kunnen zich hierdoor onnodig zorgen maken.’

Fijnstof
Raat laat in de brief aan de gemeenteraad (vergezeld van de flyer) weten dat het feitelijk onjuist is dat heel Amstelveen zeer ernstige gevolgen gaat ondervinden door meer luchtverontreiniging, omdat de luchtkwaliteit juist zal verbeteren. Onderzocht is volgens Raat dat de concentraties fijnstof straks ruim onder de wettelijke norm liggen. Een grijs geluidscherm met graffiti zoals op de flyer wordt getoond is volgens Raat ook bezijden de waarheid: ‘in overleg met bewoners is gekozen voor geluidschermen die aan beide zijden een begroeide groene uitstraling krijgen.’

Indruk
Ook is het volgens Raat onjuist dat dat er geen participatie met bewoners heeft plaatsgevonden, zoals wordt gesuggereerd. Tot slot vindt de wethouder dat de flyer de indruk wekt dat het mogelijk is alsnog een tunnel te realiseren. ‘Dit is niet het geval,’ schrijft Raat, ondersteund door een serie argumenten, Hij laat weten ‘actievoeren een democratisch recht te vinden, maar ziet het als verantwoordelijkheid om onjuiste informatie direct recht te zetten.’

Onbekend is hoeveel mensen de flyeractie steunen en hoeveel flyers al zijn uitgedeeld. De initiatiefnemers van de flyer beheren ook de website www.elsrijk.info en
de Facebook-pagina A9 Tunnelvisie Amstelveen.

Bron: Amstelveenz

Zie ook pagina Dossier A9